Cách viết ngày tháng tiếng anh trong word

Đọc cùng viết tháng ngày tiếng Anh – nghe bao gồm vẻ dễ dàng và đơn giản như tiếng Việt tuy nhiên thật sự nó ẩn chứa một số trong những công thức đòi hỏi chúng ta cần nắm vững để rất có thể làm giỏi bài bình chọn trong lớp, cũng như là thực hiện thành thành thạo khi tiếp xúc với tín đồ nước ngoài. Trong nội dung bài viết dưới đây để giúp bạn phát âm sâu về phần kiến thức và kỹ năng này.

Bạn đang xem: Cách viết ngày tháng tiếng anh trong word


1. Phương pháp viết đồ vật trong tuần (Days of week)

Thứ 2Monday – /ˈmʌndeɪ/
Thứ 3Tuesday – /ˈtjuːzdeɪ/
Thứ 4Wednesday – /ˈwenzdeɪ/
Thứ 5Thursday – /ˈθɜːzdeɪ/
Thứ 6Friday – /ˈfraɪdeɪ/
Thứ 7Saturday – /ˈsætədeɪ/
Chủ NhậtSunday – /ˈsʌndeɪ/

Lưu ý:

Dùng giới tự “on” trước thời gian ngày trong tuần

Ví dụ: We’ve got an appointment on Tuesday morning. (Chúng ta tất cả cuộc hứa hẹn vào sáng vật dụng ba)

Khi nhận thấy “s” sau các ngày vào tuần như: Sundays, Mondays,… chúng ta hiểu là ý của bạn nói sẽ có tác dụng một vấn đề gì vào trong ngày đó trong tất cả các tuần.

Ví dụ: I visit my grandparents on Saturdays. (Cứ tới sản phẩm 7 là tôi đi thăm các cụ của mình.)

2. Cách viết ngày vào tháng (Dates of Month)

*
Lưu ý: Ngày 1 là “First” sẽ tiến hành viết tắt thành “1st” bằng cách lấy 2 chữ cuối của ngày vào tháng.

Xem thêm:

Ví dụ: Ngày 2 là “Second” => “2nd”

Ngày 21 là: “Twenty-first” => “21st”

3. Cách viết tháng trong năm (Months of a Year)

Tháng 1January – /ˈdʒænjuəri/
Tháng 2February – /ˈfebruəri/
Tháng 3March – /mɑːtʃ/
Tháng 4April – /ˈeɪprəl/
Tháng 5May – /meɪ/
Tháng 6June – /dʒuːn/
Tháng 7July – /dʒuˈlaɪ/
Tháng 8August – /ɔːˈɡʌst/
Tháng 9September – /sepˈtembə(r)/
Tháng 10October – /ɒkˈtəʊbə(r)/
Tháng 11November – /nəʊˈvembə(r)/
Tháng 12December – /dɪˈsembə(r)/

Lưu ý:

Dùng giới tự “in” trước các tháng

Ví dụ:The students go back lớn school in July. (Cô ấy sẽ đi học lại trong tháng 7.)

Nếu trong câu vừa gồm ngày, vừa có tháng ta thực hiện giới từ “on” phía trước

Ví dụ: on 22nd December, on June 3rd,… (ở đây tại sao lại viết theo 2 giải pháp như vậy, mục dưới sẽ được câu trả lời nhé!).

My birthday is on 3rd May. (Ngày sinh nhật của mình là ngày 3 mon 5.)

*

4. Quy tắc đọc cùng viết ngày tháng trong giờ đồng hồ Anh

Trong giờ Anh – Anh, thì ban đầu bằng (Thứ) + Ngày + tháng

Trong giờ đồng hồ Anh – Mỹ, thì ngược lại là (Thứ) + mon + ngày

Ví dụ: ngày 1 tháng 3 năm 2017

They’re having a tiệc nhỏ on 16th November. (Họ có một trong những buổi tiệc ngày 16 mon 11.)

=> Đọc là on the sixteenth of November(Anh – Anh)

Lưu ý: Trong giải pháp đọc Anh – Anh, the và of phải luôn luôn luôn đi thuộc nhau.

Our Wedding Anniversary is on August 11th. (Lễ kỉ niệm ngày cưới của họ là ngày 11 mon 8.)

=> phát âm là on August the eleventh. (Anh – Mỹ)

5. Một số xem xét khác

1. Dùng giới tự ON trước Thứ, ON trước ngày, in trước tháng và ON trước (thứ), ngày cùng tháng. Ví dụ:

On Sunday, I stay at home. (Ngày nhà nhật tôi sinh hoạt nhà)In september, the libary holds events. (Tháng 9, tủ sách tổ chức các sự kiện)On the 4th of July, my mother celebrates her birthday party.(Mẹ tôi tổ chức triển khai tiệc sinh nhật vào ngày 4 tháng 7)

2. Khi nói ngày vào tháng, chỉ việc dùng số đồ vật tự tương ứng với ngày mong nói, nhưng yêu cầu thêm THE trước nó.

Ví dụ: September the second = ngày 2 tháng 9. Khi viết, hoàn toàn có thể viết September 2nd

3. Nếu mong muốn nói ngày âm lịch, chỉ việc thêm cụm từ ON THE LUNAR CALENDAR đằng sau.Ví dụ: August 15th on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival. (15 tháng 8 âm định kỳ là ngày đầu năm mới Trung Thu)

Mong rằng bài học sẽ giúp các bạn giải đáp được tất cả các vướng mắc của mình, nếu gồm góp ý gì các bạn hãy phản hồi ở phần comment bên dưới, đang được vấn đáp một cách lập cập nhất. Chúc chúng ta học tập vui vẻ!