Theo Dõi Tình Hình Đại Dịch Co Vit 19 Hôm Nay

Cập nhật: Ngày 7 tháng 3 năm 2022 Theo Lệnh của Viên Chức Y Tế phân tử Santa Clara, cơ sở bảo đảm y tế của quý khách BẮT BUỘC PHẢI đến QUÝ VỊ XÉT NGHIỆM COVID-19. Hãy hiểu nguyên văn Lệnh sinh hoạt đây.​Trước tình hình các trường hòa hợp nhiễm tăng vọt nhanh vì đổi mới thể Omicron, Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara đã ban hành lệnh y tế new yêu cầu các nhân viên đang thao tác trong một số môi trường thiên nhiên cụ thể có tương đối nhiều rủi ro lây lan phải update tình trạng tiêm đề phòng COVID-19 (ví dụ: sẽ tiêm ngừa không thiếu thốn và đã tiêm liều cung cấp ngừa COVID-19 ví như đã kết đúc đủ điều kiện). Lệnh của Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara Được cập nhật Và tu chỉnh Về việc Yêu mong Nhân Viên trong số Môi Trường có nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm rộng Phải cập nhật Tình Trạng Tiêm đề phòng Covid-19 - Ngày 7 mon 3 năm 2022


Tất cả những dữ liệu thống kê về COVID-19 của Quận phân tử đã gửi sang sử dụng phiên bản Thăm Dò Ước Đoán số lượng dân sinh Cộng Đồng Hoa Kỳ trong 5 năm của viên Kiểm Kê dân số Hoa Kỳ. Hồ hết ước đoán số lượng dân sinh này cho thấy thêm số liệu đúng mực hơn về dân số và những thống kê dân sinh trong Quận hạt của họ dựa trên dữ liệu điều tra dân số sơ cỗ của năm 2020. Trước đây, những dữ liệu thống kê lại của họ đã thực hiện Bảng Dự Đoán số lượng dân sinh Quận Hạt của bộ Tài Chánh tiểu Bang dựa trên Sắc Tộc/Chủng Tộc với Độ Tuổi.

Bạn đang xem: Theo Dõi Tình Hình Đại Dịch Co Vit 19 Hôm Nay

Các cập nhật trên bảng thống kê, bao hàm cả tin tức về tiêm ngừa đang được tạm ngưng để tập hợp dữ liệu với tiểu bang California; một khi vụ việc này được giải quyết, shop chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo định kỳ trình đang định.

Xem thêm:


**Dữ liệu về các trường hợp tử vong đã được update vào mỗi lắp thêm Sáu

Các thống kê lại về COVID-19 khác rất có thể tìm thấy tại dữ liệu và report về COVID-19.

Số liệu tử vong nhất thời thời có thể chưa được những thống kê vì các trường hòa hợp tử vong đang được điều tra.

 

Các tin tức Mới quan Trọng

Lệnh Của Viên Chức Y Tế phân tử Santa Clara Được cập nhật Và sửa sang Về việc Yêu mong Nhân Viên trong số Môi Trường có tương đối nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm hơn Phải update Tình Trạng Tiêm ngừa COVID-19Ban hành ngày 7 tháng 3 năm 2022

Hủy quăng quật Lệnh Y Tế ban hành Ngày 2 tháng 8, 2021 yêu Cầu toàn bộ Mọi fan Phải mang Khăn đậy Mặt bên trong NhàBan hành ngày 28 tháng hai năm 2022

Lệnh Yêu ước Cơ Sở chăm lo Y Tế cung cấp Xét NghiệmBan hành ngày 31 tháng một năm 2022

 


*

View More


*

View More


*

View More


*

View More


*

View More


yêu thương Cầu buộc phải Mang Khăn đậy Mặt phía bên trong Nhà Của hạt Santa Clara đang Được gửi Thành Khuyến Khích vào trong ngày 2 mon 3
Tuyên cha của hạt Santa Clara Về Phán Quyết của tand Án cho phép Thi Hành Án Lệnh Dân Sự Đối Với đơn vị Nguyện Calvary San Jose
Giới Chức Y Tế phân tử Santa Clara thông báo Số bình quân 7 Ngày những Trường thích hợp Nhiễm COVID-19 new Đã giảm Dưới mức 550 ngôi trường Hợp từng ngày
Viên Chức Y Tế hạt Santa Clara thông báo sẽ giữ nguyên Lệnh Địa Phương Yêu mong Mang Khăn bít Mặt tại những Khu Vực bên trong Nhà và cho biết thêm các Tiêu Chuẩn cần có để Gỡ quăng quật Lệnh này

Điều hướng – Sơ đồ trang

Siêu vi khuẩn Corona mới (COVID-19) Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng Những Điều buộc phải Biết Các báo cáo và Số Liệu về COVID-19 doanh nghiệp lớn và địa điểm làm việc


Liên Kết Nhanh

Thông tin về thuốc tiêm đề phòng COVID-19 Địa điểm Xét nghiệm COVID-19 Danh Mục những Nguồn cung cấp COVID-19 dữ liệu về Tiêm dự phòng COVID-19 COVID-19 với Trường học/Giáo dục gợi ý Tự xa lánh và Tự giải pháp Ly tại Nhà thắc mắc thường gặp gỡ và Để đặt câu hỏi Thông tin về Cơ sở cung ứng Dịch vụ Y tế mẫu đơn report Trường hợp nhiễm của Cơ sở cung cấp Dịch Y tế Thư viện các Tờ rơi quảng cáo với Thông Cáo về COVID-19 thông tin về Lệnh Cấm Trục Xuất chiến lược Cứu Trợ Hoa Kỳ Ghi danh nhấn các bản tin trường đoản cú Sở Y Tế Công Cộng share Quan tâm