Giáo án phụ đạo tiếng anh 7 thí điểm

*

... samba D music A helicopter B C superstitious D documentary Nguyễn Quốc Dương Anh thí điểm 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 entertainment A perform B order C receive D rehearse 10 A invite ... A.drive sầu B.fly C.ride 23 .Will you _ a taxi or a train? 10 Nguyễn Quốc Dương Anh thí điểm A.fly B.walk C.take 24 .He _ in a White sport oto A.walks B.drives C.takes 25 .We to school ... A.50,000 B.1,885 C.1, 973 4.Where did Picasso die? A.In MalagaB.In Barcelomãng cầu C.In Mougins Unit Getting started 1.Why must Phong eat dinner alone? 21 Nguyễn Quốc Dương Anh thí điểm 2.

Bạn đang xem: Giáo án phụ đạo tiếng anh 7 thí điểm

How much rice is...
*

... Hoa won’t fly to Hong Kong next month, và her mother The pineapples are ripe,& the durians I lượt thích Spring, & she The spinach is dirty, & .the cabbages ... the same time We finished the test at the same time at present He" s not home at present Try later Notice the use of the prepositions of time in and on in these common expressions: in on in the ... here, and .they He didn’t eat beef & his wife 10 she liked detective movies and .her husb& Combine inkhổng lồ one sentence with too or either( then use so or neither) They...
*

... told him not lớn (6) _she (7) one of his teeth has a small,(8) .He had to lớn (9) _them regularly,After Dr Lai Filled his tooth Minch left,He was very (10) _ III.Ghxay câu trả lời tương ứng ... ? Would you What ? III/ Use the correct size of the verbs 15/ We went lớn the doctor because we ( be ) sick 16/ Do you prefer ( take ) part in sports ? 17/ What would you lượt thích ( watch ... young.Playing without studying you may thua thảm your future (TMT) Page2 _ III, Rewrite the following sentences,use the correct form of the words in brackets: 1.Mary can’t...
*

... ? There is / are * Note: - There is sử dụng với danh từ bỏ đếm đợc số danh trường đoản cú ko đếm đợc - There are cùng với danh trường đoản cú số những - There is/ there are theo danh trường đoản cú đứng tức tốc sau E.g: + There is a table ... /klo$krum/:phũng ỏo,m Workcửa hàng (n) Raincoat (n) : ỏo i ma Nervous (adj):lo lng Laboratory/ l6b0r6t6r1/ (n) : phũng thớ nghyên ổn be on duty (v) : trc nht Grammar : The present simple, present continuous ... 2- in 3- in 4- with 5- next 6- in 7- behind 8- in 9- in 10- between V Homework: - Learn theory by heart - Revì chưng all exercises., Do B5 Phường 11 Workbook Pmê mẩn Thanh khô Xuan 26 Nam Hong secondary school...

Xem thêm:


*

... work at 6. 45 2) Phuong & Chi ( watch ) TV in the evening 3) Lucy ( not listen ) to lớn music in the afternoon 4) Hoa ( have ) classes from to lớn p.m 5) Chi ( take ) a shower every morning ? 6) The ... class are you in ? – 6c 2) _ is your classroom ? – On the 2nd floor 3) _ you play games ? – In the afternoon 4) _ time you have English ? 5) _ you have history ? – On Tuesday 6) _ does Tom live ... lake, a park và many trees near my house 6) Nam goes a xe đạp 7) Their father work in a factory 8) Can he drives a oto ? 9) I leave sầu my house to school at 6. 30 10) There’s a bookstore next my house...
... fry the fish? Is that all, madam? Would you lượt thích to buy anything You will get _ if you eat so much butter ? Bai tqp Tieng Anh Thi diem I 26 www.minh-pmê man.info People in our hometown often have ... "-·····························��························································································ Bai tgp Tieng Anh Thi diem I 27 www.minh-pmê man.info UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM I Find the word which ... Thanh hao Tong ordered to lớn erect the first Doctors" stone tablets , The erection of People will plant more trees và plants in the park , More - Bai t9p Tieng Anh Thi diem...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn uống Tài liệu mới Chủ đề tài liệu new đăng nắm tắt vnạp năng lượng bạn dạng trong tâm bà mẹ pk cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm chiêu mộ người thân trong ngày lễ đầu năm mới Đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang tmáu minc về bé trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài tập đồ lý 8 cthị xã cũ vào đậy chúa trịnh giải bài bác tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc biên soạn bài bác cô nhỏ bé buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu con trau củ bài bác ca nthêm đi bên trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập vnạp năng lượng học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ những thống kê bao gồm giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8