Hai chất điểm m và n có cùng khối lượng

Hai hóa học điểm M và N bao gồm cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo 2 mặt đường thẳng tuy vậy song kề nhau và song song cùng với trục tọa độ Ox. Vị trí cân đối của M với của N rất nhiều ở trên 1 mặt đường thẳng qua nơi bắt đầu tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M cùng N các là 6cm. Trong quy trình dao động, khoảng cách lớn độc nhất vô nhị giữa M với N theo phương Ox là 6cm. Mốc nỗ lực năng trên vị trí cân bằng, ở thời gian mà M tất cả động năng cấp 3 lần cầm năng, tỉ số hễ năng của M và nuốm năng của N là


Bạn đang xem: Hai chất điểm m và n có cùng khối lượng

Đáp án C

*
Khoảng cách 2 hóa học điểm lớn nhất khi M1M2//MN với tứ giác MM1 M2N là hình chữ nhật
*

*

*

*

*

*


Một con lắc solo có trọng lượng vật nặng trĩu m=200g, chiều lâu năm l=50cm. Từ bỏ vị trí cân đối ta truyền cho vật nặng gia tốc v=1m/stheo phương ở ngang. Lấy g=π2=10m/s2. Lực căng dây lúc vật đi qua vị trí thăng bằng là:


Một nhỏ lắc lò xo gồm k=100N/m, quả nặng nề có khối lượng m=1kg. Khi trải qua vị trí tất cả li độ 6cm đồ vật có vận tốc 80cm/s. Biên độ xấp xỉ của vật bằng:


Xem thêm:

Một vật triển khai đồng thời 3 xê dịch điều hòa thuộc phương thuộc tần số gồm phương trình theo lần lượt là x1=A1cos(ωt+π2);x2=A2cos(ωt);x3=A3cos(ωt-π2). Tại thời điểm t1 những giá trị li độx1=103cm;x2=15cm;x3=303cm. Tại thời khắc t2­ những giá trị li độx1=-20cm,x2=0cm,x3=60cm. Tính biên độ dao động tổng hợp?


Một chất điểm dao đọng cân bằng trên trục Ox. Vận tốc trung bình của chất điểm tương xứng với khoảng thời hạn thế năng không vượt quá ba lần đụng năng trong một ít chu kì là 303cm/s. Tốc độ cực lớn của dao động là


*