Một Nhà Máy Sản Xuất Trong 4 Ngày Được 680 Chiếc Tivi

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Quý Khách đang xem: Một xí nghiệp sản xuất chế tạo vào 4 ngày được 680 dòng tivi


Bạn đang xem: Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi

*

Một xí nghiệp cung cấp vào 4 ngày được 680 cái ti vi.Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó thêm vào được từng nào dòng TV,biết số TV cung cấp hàng ngày là nlỗi nhau?

ai kb cùng với mik thì mik tk


Xem thêm: 42 Isuzu D Max Ideas In 2021

*

Một ngày thêm vào được :

680 : 4 = 170 ( chiếc )

7 ngày tiếp tế được :

170 x 7 = 1190 ( cái )

Đáp số : ............


*

Trong một ngày xí nghiệp sản xuất cung cấp được số ti vi là:

680: 4 = 145( chiếc)

Trong 7 ngày nhà máy sản xuất tiếp tế được số TV là:

145x7 = 1015( chiếc)

Đáp số: 1015 dòng ti vi

ai thấy đúng k nha

Số tivi 1 ngày là:

680:4=170(tivi)

Số truyền ảnh xí nghiệp kia tiếp tế vào 7 ngày là:

170x7=1190(tivi)

Đáp số:1190 tivi

một ngày bán được số ti vi là :

680 : 4 = 170 ( chiếc )

7 ngày bán tốt số ti vi là :

170 x 7 = 1190 ( cái )

Đáp số : 1190 chiếc

Xl bạn nha mik tính nhầm mik lm lại nha

Trong một ngày xí nghiệp sản xuất cung ứng được số TV là:

680: 4 = 170( chiếc)

Trong 7 ngày xí nghiệp sản xuất chế tạo được số TV la:

170x9= 1190 ( chiếc)

Đáp số: 1190 chiếc

mik thiệt sự xl

Trong một ngày nhà máycó tác dụng được số TV là :

680 : 4 = 170 ( dòng ti vi )

Trong7 ngàycông ty máylàm được số TV là :

170 x 7 = 1190 ( dòng ti vi )

Đáp số : 1190 cái ti vi

Số ti vi nhà máy kia có tác dụng được trong một ngày là :

680 : 4 = 170 ( TV )

Số ti vi có tác dụng được trong 7 ngày là :

170 x 7 = 1190 ( ti vi )

Đáp số : 1190 ti vi

1 xí nghiệp sản xuất sảnxuất trog 4 ngày được 680 cái TV.hỏi vào 7 ngày xí nghiệp đó sảnxuất được bao nhieu chiec ti vi,biết số TV cấp dưỡng hàng ngày là hệt nhau ?

Một nhà máy sản xuất vào 4 ngày cung ứng được 680 TV. Trong 7 ngày nhà máy sản xuất kia chế tạo được từng nào cái ti vi, biết số TV hằng ngày chế tạo như nhau?

A. 1190

B. 170

C. 1910

D. 107

một nhà máy sản xuất trong 4 ngày cấp dưỡng được 680 chiếc ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy kia cung cấp được bao nhieu dòng TV, biết số ti vi thêm vào mỗi ngày là giống hệt ?

Bài 2 : Một nhà máy sản xuất vào 4 ngày thêm vào được 680 ti vi. Hỏi vào 7 ngày nhà máy kia cung ứng được bao nhiêu cái ti vi, biết số ti vi mỗi ngày cấp dưỡng như nhau .

còn ai on ko vậy

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày chế tạo được 680 TV. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp đó cung ứng được bao nhiêu cái TV, biết số ti vi hàng ngày cung cấp hệt nhau.

Một nhà máy sản xuất tiếp tế trong 4 ngày được 680 cái TV. Hỏi trong 7 ngày nhà máy sản xuất kia cung ứng được bao nhiêu cái TV, biết số ti vi cung ứng môĩ ngày là như nhau?

một xí nghiệp sản xuất cấp dưỡng trong 4 ngày được 680 loại ti vi . hỏi vào 7 ngày nhà máy dó cung ứng được từng nào TV , biết số TV mỗi ngày phân phối la giống hệt ?

một xí nghiệp chế tạo trong 4 ngày được 680 cái truyền ảnh. Hỏi vào 7 ngày xí nghiệp sản xuất kia phân phối được từng nào dòng truyền ảnh, biết số truyền ảnh phân phối từng ngày là nhỏng nhau?

Một nhà máy sản xuất sản suất trong 4 ngày được 680 mẫu truyền họa . Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp đó sản xuất được từng nào cái truyền họa , biết số truyền ảnh cấp dưỡng hằng ngày là nhỏng nhau