THUMBS UP LÀ? TỪ VỰNG VỀ 5 NGÓN TAY TIẾNG ANH

Bạn có còn nhớ bài bác hát Năm ngón tay ngoan mà bọn họ được học từ hồi bé nhỏ xíu? Hãy thử làm cho mới bài hát ấy với bộ từ vựng tiếng Anh về các bộ phận trên tay, chắc rằng sẽ thú vui lắm đấy!

2) Thành ngữ tiếng Anh với “hand”

Tiếng Anh

Ví dụ

Give/Lend a hand

Could you give me a hand khổng lồ move this table? It"s too heavy for me.

Bạn đang xem: Thumbs up là? từ vựng về 5 ngón tay tiếng anh

(Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi di chuyển bộ bàn này không? Nó quá nặng trĩu với tôi).

Get out of hand

In my first year at college, my drinking got a bit out of hand.

(Năm đầu đại học, sự việc uống rượu của mình hơi ngoài kiểm soát).

Know like the back of your hand

She lived in London for 20 years so she knows the city like the back of her hand.

(Cô ấy sống làm việc London đã hai mươi năm nên cô ấy biết rõ tp này như lòng bàn tay).

Hands are tied

I’m sorry, there’s nothing I can do. My hands are tied.

(Tôi xin lỗi, tôi cần thiết làm được gì. Tôi đành bó tay).

Have one’s hands full

John và Rose have 4 children. They’ve certainly had their hands full.

Xem thêm:

(John và Rose tất cả 4 người con. Họ có lẽ rằng phải bận rộn lắm).

Try your hand at something

I’ve never taken a cooking class, but I’d like to try my hand at it.

(Tôi chưa khi nào học lớp đun nấu ăn, tuy vậy tôi mong muốn thử xem sao).

Live from hand to lớn mouth

When both my parents were out of work, we lived from hand to lớn mouth.

(Khi phụ huynh tôi hầu như nghỉ việc, mái ấm gia đình tôi đề xuất sống chật vật).

3) Trắc nghiệm từ vựng giờ đồng hồ Anh về các thành phần trên tay

Question 1: Can you … me a hand, please?

a. Lend

b. Borrow

c. Provide

Question 2: I know the street like the … of my hand. I lived there for đôi mươi years.

a. Front

b. Back

c. Fingers

Question 3:

A: Can you help me take care of the baby tonight?

B: Sorry, I can’t. My hands are …

a. Close

b. Hurt

c. Tied

Question 4: At the end of the year, I’m gonna have my hands… Lots of works khổng lồ do.

a. Heavy

b. Strong

c. Full

Question 5: Honey, you know a lot about English, why don’t you … your hand at teaching English khổng lồ children?

a. Try

b. Train

c. Put

Question 6: In the Great Depression, most Americans lived from hand khổng lồ …

a. Nose

b. Mouth

c. Knee

Đáp án

1

2

3

4

5

6

A

B

C

C

A

B

Xòe bàn tay đếm ngón tay Một anh mập trông thật đến hay...

Hãy học thuộc bộ từ vựng giờ Anh về các phần tử trên tay để có vốn từ đa dạng và phong phú hơn với tự tinsáng chế tạo lời bài xích hát về "năm anh em" thiệt hay, chúng ta nhé!