Phân biệt beside và besides

Beside, besides, except, apart from là phần nhiều từ được sử dụng khá liên tục và thịnh hành trong giờ Anh. Mặc dù nhiên, một vài bạn học vẫn còn đó nhầm lẫn và chần chờ rõ cách sử dụng cũng tương tự vị trí của các từ trong câu. Hơn thế nữa, nhì từ mà cực kỳ dễ gây hiểu lầm đó chính là beside besides vì cách viết của chúng tương đối giống nhau.


Bạn đang xem: Phân biệt beside và besides

*
*
*
*
*
Bài tập áp dụng

Xem thêm:

3.1. Chọn phương án đúng cho những câu sau:

My dog is very well trained. When I take him out, he walks (BESIDE/ BESIDES) me & never runs ahead.I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, and, (BESIDE/ BESIDES), it’s getting late & we don’t want to lớn be out in the dark.(BESIDE/ BESIDES) tomatoes, she also needs carrots.Judith placed her bag on the empty seat (BESIDE/ BESIDES) her.I’m not ready to lớn get married yet. (BESIDE/ BESIDES), I enjoy living alone.Feeling a tug at his sleeve, he turned lớn see Joe (BESIDE/ BESIDES) him.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.The play is excellent, và (BESIDE/ BESIDES), the tickets don’t cost much.Those books seem very dull (BESIDE/ BESIDES) this one.(BESIDE/ BESIDES) milk & butter, we need some vegetables.The photograph shows the happy couple standing (BESIDE/ BESIDES) a banana tree.What other types of music vì chưng you lượt thích (BESIDE/ BESIDES) classical?He would lượt thích to take a photograph of us. Would you come & sit (BESIDE/ BESIDES) me?There was a small table (BESIDE/ BESIDES) the bed, on which there was a book.Do you play any other sports (BESIDE/ BESIDES) football và basketball?He noticed what looked lượt thích a bundle of rags (BESIDE/ BESIDES) the road.I don’t think I’ll come on Saturday. I have a lot of work khổng lồ do. (BESIDE/ BESIDES), I don’t really lượt thích parties.Anne trotted obediently (BESIDE/ BESIDES) her mother.I think she has many good qualities (BESIDE/ BESIDES) being very beautiful.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.

3.2. Đáp án

Beside Besides Besides Beside Besides Beside Beside Besides Beside Beside BesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBeside

Trên đấy là tổng vừa lòng cách dùng và rõ ràng beside, besides, except, apart from trong giờ đồng hồ Anh, miyvue.com mong muốn bạn học rất có thể hiểu rõ và dùng thạnh thành thục hơn những từ trên.


*


Cộng đồng miyvue.com - chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm tay nghề ôn luyện thi IELTS. tham gia ngay Group Tự học tập IELTS 8.0