TÌM SỐ NGUYÊN ÂM NHỎ NHẤT CÓ MỘT CHỮ SỐ, CÓ HAI CHỮ SỐ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

quý khách đã xem: Số nguyên lòng bé dại tốt nhất gồm 2 chữ số phân chia hết cho3


Bạn đang xem: Tìm số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, có hai chữ số

*

Xem thêm:

*

*

Bài Làm

Số nguan tâm nhỏ nhất

có 2 chữ số phân tách hết mang đến 3 là: -99

vì 99 phân chia không còn mang đến 3

Và thỏa mãn ĐK.

hotline số sẽ là a, ta có

Các số nguyên âm gồm 2 chữ số chia không còn cho 3

=> Thuộc B(3) B(3) lasố nguyên âm

B(3)e (-12); 9(-15);...;(-90); (-93); (-96); (-99)

Mà(-99) làsố bé dại nhất => a = -99

1.tự số 1 - 100 tất cả bao nhiêu chữ số chia hết mang lại 2 dẫu vậy ko phân tách hết mang đến 5

2.số thoải mái và tự nhiên nhỏ tốt nhất có 6 chữ số phân chia không còn đến 9 là

3.tập vừa lòng những số gồm 2 chữ số là ước của 60 là

4.tra cứu số tự nhiên và thoải mái n để 3n + 5 phân chia không còn mang lại n

5.lập những số tất cả 3 chữ số khác nhau phân tách không còn mang đến 3 cơ mà ko phân tách không còn mang lại 3 từ bỏ các số 0;4;5;6.

số lớn số 1 trong những số lập được là số nào

6.nơi (xo ;yo) là các số nguyên ổn dương thỏa mãn( x - 2 ) (2y - 3) = 26 . khi đó x0 + y0 =

7.số nguyên tố nhỏ dại nhất gồm dạngaa3

8.kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên n làm thế nào để cho p= (n -2 ) (n2 + n -1 ) là số nguyên tố

9.số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại nhất bao gồm 6 chữ số khác biệt phân chia không còn cho 3 với 5

Lớp 7 Toán thù 1 0

a) tìm kiếm số nhỏ tuyệt nhất có 3 chữ số phân tách không còn cho cả 2 với 3

b) tra cứu số bé dại độc nhất vô nhị tất cả 4 chữ số chia không còn mang đến 5 cùng 9

c) search số lớn số 1 bao gồm 3 chữ số chia không còn đến 9 và 11

d) tra cứu số lớn số 1 bao gồm 3 chữ số chia hết cho tất cả 2,3,5,9

Lớp 7 Toán thù 3 0

kiếm tìm thuơng của phnghiền chia số hữu tỉ âm bé dại tốt nhất có ba chữ hàng đầu đến số hữu tỉ âm lớn nhất gồm cha chữ số 1

Lớp 7 Toán 2 0

1) Cho A= 4n+1/2n+3. Tìm n trực thuộc số ngulặng để:

a) A là 1 trong số nguyên ổn của A

b) Tìm quý hiếm lớn số 1 và nhỏ dại tuyệt nhất của A

2) Tìm số ngulặng dương n nhỏ độc nhất làm sao cho ta tất cả bí quyết thêm n chữ số sau số đó để số chia không còn đến 39

3) Tìm quý hiếm lớn nhất của thương thơm một số tự nhiên và thoải mái tất cả 3 chữ số cùng tổng những chữ số của nó

4) Tìm giá trị nhỏ dại tốt nhất của hiệu thân một số tự nhiên tất cả 2 chữ số và tổng ấc chữ số của nó

Lớp 7 Tân oán 0 0

Hotline m là số nguyên dương nhỏ độc nhất phân chia hết đến 17 cùng gồm tổng những chữ số bởi 17.

Lớp 7 Toán 2 0

4) Tìm số tự nhiên nhỏ tốt nhất tất cả 5 chữ số nhưng mà số kia phân chia hết cho 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ?

6) Tìm số tự nhiên lớn nhất gồm 10 chữ số nhưng số đó phân chia hết cho những số nguyên tố gồm một chữ số ?

9) ax + by + cz = abc + 1 ^ 2 + 2 ^ 2 + 3^ 2= abc + 5 ^ 2 + 4 ^ 2

tính a ; b ;c ; x ; y ;z

Lớp 7 Tân oán 0 0

số thoải mái và tự nhiên nhỏ tuổi tốt nhất bao gồm 2 chữ số nhỏ tuổi tốt nhất phân tách không còn đến 3 với chia 2 dư 1

Lớp 7 Tân oán 1 0

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...