Tia Laze Không Có Đặc Điểm Nào Dưới Đây

Có độ mạnh lớnCó tính phối kết hợp caoCó tính định hướng caoCó tính 1-1 sắc cao.

Bạn đang xem: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây

*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật hoàn toàn có thể phát ra ánh sáng phát quang màu đỏ với cách sóng (lambda = m 0,7mu m) . Hỏi nếu như chiếu vật dụng trên bằng bức xạ tất cả bước sóng (lambda = m 0,6mu m) thì mỗi phôton được hấp thụ và phát ra thì phần năng ℓượng tiêu hao ℓà bao nhiêu?


Trong y học, fan ta dùng một laze phát ra chùm sáng bao gồm bước sóng λ nhằm "đốt" các mô mềm, Biểt rằng nhằm đốt được phần mô mềm có thể tích (6 mm^3)thì phần mô này nên hấp thụ hoàn toàn năng lượng của (45.10^18)phôtôn của chùm laser trên. Coi tích điện trung bình nhằm đốt trọn vẹn (1 mm^3)mô là (2,53 J), lấy (h =6,625.10^-34J.s); (c = 3.10^8m/s). Quý hiếm của (lambda) là:


Để đo khoảng cách từ Trái Đất cho Mặt Trăng người ta cần sử dụng một tia tia laze phát ra hầu hết xung ánh nắng có bước sóng 0,52mm, chiếu về phía khía cạnh Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là 10-7 s và năng suất của chùm laser là 105 MW. Số phôtôn có trong mỗi xung là:


Xem thêm:

Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng (0,45mu m) với hiệu suất 0,8W. Laze B phát ra chùm bức xạ gồm bước sóng (0,60mu m) với hiệu suất 0,6 W. Tỉ số thân số phôtôn của laze B cùng số phôtôn của laze A phân phát ra trong mỗi giây là


Một phôtôn có năng lượng 1,79(eV) bay qua hai nguyên tử gồm hiệu 2 mức tích điện nào sẽ là 1,79(eV), nằm trên thuộc phương của phôtôn tới. Những nguyên tử này hoàn toàn có thể ở tâm trạng cơ bạn dạng hoặc tâm lý kích thích. Gọi x là số phôtôn có thể thu được sau đó, theo phương của phôtôn tới. Hãy đã cho thấy đáp số sai:


Người ta cần sử dụng một Laze vận động dưới cơ chế liên tục để khoan một lớp thép. Năng suất của chùm laze là p = 10 W, 2 lần bán kính của chùm sáng là một trong những mm. Bề dày tấm thép là e = 2 mm với nhiệt độ thuở đầu là 300C. Biết trọng lượng riêng của thép D = 7800 kg/m3; nhiệt độ dung riêng của thép c = 448 J/kg.độ; sức nóng nóng tung của thép L = 270 kJ/kgvà điểm nóng chảy của thép tc = 15350C. Thời gian khoan thép là


Hai laze A với B có hiệu suất phát quang tương ứng là 0,5 W với 0,6 W. Biết tỉ số giữa số phôtôn của laze B cùng với số phôtôn của laze A phát ra vào một đối chọi vị thời hạn là 2/15. Tỉ số cách sóng λA/λB là

 

Trong y học, tín đồ ta sử dụng nguồn laser phát ra chùm sáng bao gồm bước sóng λ nhằm đốt các mô mềm. Biết rằng để đốt được tế bào mềm rất có thể tích 5 mm3 thì phần tế bào này đề nghị hấp thu hoàn toàn năng lượng của 4.1019 photon của chùm laser trên. Coi tích điện trung bình nhằm đốt hoàn toàn 1mm3 tế bào là 2,584J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Quý hiếm của λ là