CÂU HỎI CỦA TRỊNH HỒNG NHUNG

Tìm nhị số hiểu được nếu mang số thứ nhất chia cho 2, số sản phẩm công nghệ hai phân tách cho 2.5 thì được hai kết quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21.3.Bạn đã xem: Tìm nhì số biết rằng nếu rước số trước tiên chia mang lại 2

Trả lời: số đầu tiên là..... Số đồ vật hai là....

Bạn đang xem: Câu hỏi của trịnh hồng nhung

( trường hợp là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)


*

Gọi số thứ 1 là a; số thứ 2 là b

Ta có: a:2=b:2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số thứ nhất là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ 2 là: 85,2+21,3=106,5


*

sai het roi chang ai lam dung ca phai ra bang so thu 1 la 85,2 so thu 2 la 136 minh lam roi violimpic dung day 100% ko dieu dau

cho mot so co cha chu so biet neu viet them chu so 1 vao ben phai so da mang đến ,viet them chu so 2 vao ben trai so da cho, thi duoc 2 so deu teo 4 chu so ma trong bởi vì so nay gap 3 lan so kia. Tim so da cho

Gọi số trang bị nhất là a, số thiết bị hai là bTheo bài ra ta có: a/2 = b/2,5Suy ra: a/b = 2/2,5 = 4/5Số thiết bị nhất là: 21,3 : 1 x 4 = 85,2Số thiết bị hai là: 85,2 + 21,3 = 106,5

Tìm nhị số hiểu được nếu lấy số đầu tiên chia cho 2, số trang bị hai phân tách cho 2.5 thì đc hai kết quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bởi 21.3.

( trường hợp là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất)

mk bắt buộc gấp giúp mk nhé

Tìm nhị số hiểu được đem số thưs nhất phân tách cho 3 ,số sản phẩm công nghệ hai phân chia cho 5 thì đều bằng nhau và biết tổng của chúng bằng 364,8 lưu ý (nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất phân cách nhau bởi dấu ";")

Câu 8:Cho 3 số bao gồm tổng bằng 321,95. Biết nếu lấy số đầu tiên nhân cùng với 3; số sản phẩm công nghệ hai nhân cùng với 4; số thứ tía nhân với 5 thì được 3 hiệu quả bằng nhau. Tìm số sản phẩm ba.Trả lời: Số thứ ba là.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Tìm nhì số hiểu được nếu lấy số trước tiên chia đến 2, số sản phẩm hai chia cho 2.5 thì đc hai tác dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bởi 21.3.

Xem thêm:

Trả lời: số trước tiên là..... Số sản phẩm hai là....

( giả dụ là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất)

tìm nhì số nếu rước số nhất phân chia cho 2 , số thứ 2 chia mang đến 2.5 thì hai kết quả bằng nhau , và biết hiệu của bọn chúng 21.3.Tìm số lớn , số bé

Câu 1:Tìm hai số biết rằng nếu rước số trước tiên chia đến 2, số sản phẩm hai chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3.Trả lời: Số đầu tiên là ..... Số lắp thêm hai là ....(Nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 2:

Tìm số gồm 4 chữ số a45b biết số đó phân tách hết đến 2 và 9 còn chia cho 5 dư 3Trả lời: Số chính là ...

Câu 3:

Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x aCó kết quả đúng là số bao gồm dạng 39 * 1200Hãy tìm cực hiếm của số *Trả lời: Chữ số * là chữ số ...

Câu 4:

Tính tuổi Mai cùng tuổi tía Mai hiện nay biết, 4 năm trước tuổi ba Mai vội 5 lần tuổi Mai cùng sau 3 năm nữa tuổi bố Mai gấp 3 lần tuổi Mai.Trả lời:Tuổi Mai bây giờ là ... TuổiTuổi bố Mai bây giờ là ... Tuổi

Lớp 6 Toán 2 0

Cho 3 số gồm tổng bằng 321,95. Biết nếu mang số thứ nhất nhân cùng với 3; số thiết bị hai nhân với 4; số thứ ba nhân cùng với 5 thì được 3 hiệu quả bằng nhau. Tra cứu số đồ vật ba.Trả lời: Số thứ cha là.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số phù hợp vào vị trí .... Nhé !

Lớp 6 Toán 2 0

Câu 9:Cho 3 số có tổng bởi 321,95. Biết nếu lấy số trước tiên nhân với 3; số đồ vật hai nhân với 4; số thứ tía nhân cùng với 5 thì được 3 công dụng bằng nhau. Tìm kiếm số máy ba.Trả lời: Số thứ ba là.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số phù hợp vào chỗ .... Nhé !

Lớp 6 Toán 0 0

tìm nhì số biết rằng nếu mang số thứ nhất chia mang lại 2;số sản phẩm công nghệ hai phân chia cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3 .tìm số đầu tiên và số thứ hai

Lớp 6 Toán 0 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN