TÌM M ĐỂ ĐỒ THỊ HÀM SỐ CÓ 3 ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Nếu (mathop lim limits_x o - infty y = a) hoặc(mathop lim limits_x o + infty y = a Rightarrow y = a) được điện thoại tư vấn là TCN của vật thị hàm số.

Bạn đang xem: Tìm m để đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận

Nếu (mathop lim limits_x o x_0 mkern 1mu y = infty Rightarrow x = x_0) được call là TCĐ của thứ thị hàm số.


Đáp án A: Đồ thị hàm số chỉ tất cả (1) mặt đường tiệm cận (y = 0).

Đáp án B: Đồ thị hàm số (y = dfracx + 1x^2 - 9) có một TCN là (y = 0) cùng 2 TCĐ là (x = pm 3) nên tất cả (3) tiệm cận.

Đáp án C: Đồ thị hàm số có (2) tiệm cận là (y = 1,x = 1).

Xem thêm:

Đáp án D: 

(mathop lim limits_x o - infty dfracx + 1sqrt x^2 + 4x + 8 \=mathop lim limits_x o - infty dfracx + 1sqrt 1 + dfrac4x + dfrac8x^2 \=mathop lim limits_x o - infty dfracx + 1-xsqrt 1 + dfrac4x + dfrac8x^2 =-1) với (mathop lim limits_x o +infty dfracx + 1sqrt x^2 + 4x + 8 = 1)

Đồ thị hàm số chỉ gồm (2) tiệm cận là (y = pm 1).


Đáp án buộc phải chọn là: b


...

Bài tập bao gồm liên quan


Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và luyện tập Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nếu $mathop lim limits_x o x_0^ + y = + infty $ thì con đường thẳng $x = x_0$ là:


Tiệm cận ngang của đồ dùng thị hàm số (y = dfracx - 1 - 3x + 2) là?


Đường trực tiếp $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = fleft( x ight)$ nếu:


Cho hàm số (y = dfracx - 2x + 2) có đồ thị ((C)). Tìm tọa độ giao điểm (I) của hai tuyến phố tiệm cận của vật thị ((C))


Đồ thị hàm số (y = dfracax + b2x + c) tất cả tiệm cận ngang (y = 2) cùng tiệm cận đứng (x = 1) thì (a + c) bằng


Cho hàm số (y = dfrac2018x - 2) gồm đồ thị (left( H ight).) Số con đường tiệm cận của (left( H ight)) là:


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ bao gồm bảng đổi thay thiên như sau. Xác định nào dưới đây là đúng?


*

Đồ thị hàm số nào tiếp sau đây có 3 con đường tiệm cận?


Số tiệm cận ngang của trang bị thị hàm số (y = 2x - 1 + sqrt 4x^2 - 4 ) là


Tất cả phương trình tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số $y = dfracsqrt x^2 + x + 1 2x + 3$ là:


Đồ thị hàm số $y = dfracxsqrt x^2 - 1 $ tất cả bao nhiêu mặt đường tiệm cận ngang:


Phương trình mặt đường tiệm cận đứng của đồ dùng thị hàm số $y = dfracx^2 - 3x - 4x^2 - 16$ là:


Đồ thị hàm số $y = dfracx - 3x^2 + x - 2$ tất cả bao nhiêu mặt đường tiệm cận đứng?


Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = dfracx - 12 - x$ là:


Cho hàm số $y = dfrac3x1 + 2x$. Khẳng định nào sau đấy là khẳng định đúng?


Giao điểm của hai tuyến phố tiệm cận của vật dụng thị hàm số nào tiếp sau đây nằm trên phố thẳng $d:y = x$?


Phương trình con đường tiệm cận xiên của đồ gia dụng thị hàm số $y = dfracx^2 - 3x - 1x + 1$ là:


Đồ thị hàm số (y = sqrt 4x^2 + 4x + 3 - sqrt 4x^2 + 1 ) bao gồm bao nhiêu con đường tiệm cận ngang?


Cho hàm số $y = dfrac2mx + mx - 1left( C ight).$. Với cái giá trị nào của $m left(m e0 ight)$ thì mặt đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang của trang bị thị hàm số với hai trục tọa độ sinh sản thành một hình chữ nhật có diện tích bằng $8$?


Cho hàm số $y = dfracx - 2x^2 - 2x + mleft( C ight).$ tất cả các giá trị của m để (C) gồm 3 con đường tiệm cận là:


Cho hàm số $y = dfrac2x^2 - 3x + mx - m$ . Để đồ gia dụng thị hàm số không có tiệm cận đứng thì những giá trị của tham số $m$ là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) vừa lòng (mathop lim limits_x o - infty fleft( x ight) = - 1) cùng (mathop lim limits_x o + infty fleft( x ight) = m.) gồm bao nhiêu giá trị thực của thông số (m) đựng đồ thị hàm số (y = dfrac1fleft( x ight) + 2) tất cả duy độc nhất vô nhị một tiệm cận ngang.


Cho hàm số (fleft( x ight) = dfracax + 1bx + c,,,left( a,b,c in mathbbR ight)) gồm bảng biến hóa thiên như sau:

*

Trong các số (a,,,b) cùng (c) bao gồm bao nhiêu số dương ?


Số mặt đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = dfracx - 2sqrt x^2 - 4 ) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm bảng vươn lên là thiên như sau:

*

Tổng số mặt đường tiệm cận đứng cùng tiệm cận ngang của thứ thị hàm số (y = dfrac1fleft( x ight) - 1) là


Cho hàm số (f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d) bao gồm đồ thị như hình mẫu vẽ bên.

*

Hỏi đồ thị hàm số (g(x) = dfrac(x^2 - 3x + 2)sqrt x - 1 xleft< f^2(x) - f(x) ight>) bao gồm bao nhiêu tiệm cận đứng?


Cho hàm số $y = dfracax^2 + 3ax + 2a + 1x + 2$. Chọn tóm lại đúng:


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.