Tìm số tự nhiên n lớn nhất nhỏ hơn 150

Tìm số thoải mái và tự nhiên (x) bé dại nhất biết (x , vdots , 45;,x , vdots , 110) cùng (x , vdots ,75.)


Phương pháp giải

+ từ bỏ đề bài bác suy ra (x in )BC(left( 105;175;385 ight)) mà lại (x) nhỏ dại nhất yêu cầu (x = ) BCNN(left( 45;75;110 ight)).

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên n lớn nhất nhỏ hơn 150

+ tìm kiếm bội chung nhỏ nhất theo những bước

Muốn search BCNN của hai hay những số lớn hơn 1, ta thực hiện theo ba bước sau :

Bước 1 : so sánh mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2 : lựa chọn ra những thừa số nguyên tố tầm thường và riêng.

Xem thêm:

Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số rước với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN bắt buộc tìm.


Vì (x , vdots , 45;,x , vdots , 110) cùng (x , vdots , 75) phải (x , in BCleft( 45;75;110 ight)) nhưng (x) bé dại nhất cần (x = BCNNleft( 45;75;110 ight))

Ta có (45 = 3^2.5;,75 = 3.5^2;,110 = 2.5.11)

Nên (BCNNleft( 45;75;110 ight) = 2.3^2.5^2.11)( = 4950.)


*
*
*
*
*

Một hộ gia đình hình chữ nhật lâu năm $680$cm, rộng lớn $480$cm. Tín đồ ta ước ao lát bí mật căn chống đó bởi gạch hình vuông mà không tồn tại viên gạch men nào bị giảm xén. Hỏi viên gạch gồm độ dài lớn số 1 là bao nhiêu?


Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài $60$m, rộng lớn $24$m. Tín đồ ta phân thành những thửa đất hình vuông vắn bằng nhau, nhằm mỗi thửa khu đất đó có diện tích s lớn duy nhất thì độ dài cạnh mỗi thửa đất đó là bao nhiêu?


Tìm số tự nhiên (x) nhỏ dại nhất biết (x , vdots , 45;,x , vdots , 110) và (x , vdots ,75.)


Hoa tất cả $48$ viên bi đỏ, $30$ viên bi xanh cùng $60$ viên bi vàng. Hoa ý muốn chia phần nhiều số bi vào các túi, sao cho từng túi tất cả đủ $3$ nhiều loại bi. Hỏi Hoa hoàn toàn có thể chia vào nhiều nhất từng nào túi nhưng mà mỗi túi tất cả số bi từng màu bằng nhau.


Một lớp học tất cả $18$ nam và $24$ thiếu phụ được chia đầy đủ vào các nhóm sao để cho số nam trong số nhóm cân nhau và số nữ trong số nhóm bằng nhau. Hỏi chia được rất nhiều nhất bao nhiêu nhóm?


Lớp 6A gồm $40$ học sinh, lớp 6B tất cả (48) học tập sinh, lớp 6C bao gồm (32) học tập sinh. Ba lớp thuộc xếp thành hàng hệt nhau và không lớp như thế nào lẻ hàng. Tính số hàng dọc các nhất từng lớp rất có thể xếp được?


Một trường tổ chức cho học viên đi tham quan du lịch bằng ôtô. Ví như xếp (35) tuyệt (40) học sinh lên một xe hơi thì mọi thấy thiếu thốn mất (5) ghế ngồi. Tính số học viên đi tam quan lại biết số lượng học viên đó trong tầm từ (800) mang đến (900) em.


Cho (a;b) có (BCNNleft( a;b ight) = 630;,)ƯCLN(left( a;b ight) = 18.) bao gồm bao nhiêu cặp số (a;b) thỏa mãn?


Lịch xuất bến của một trong những xe buýt tại bến xe cộ Mỹ Đình (Hà Nội) được ghi ngơi nghỉ bảng bên. đưa sử những xe buýt xuất bến đồng thời vào 10 giờ đồng hồ 35 phút. Hỏi vào sau cùng bao lâu thì cả 3 xe cộ xuất bến và một lúc lần nữa (kể từ trước tiên tiên)?