TRANG THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

*

*

*

Xã Hồng Bắc thuộc thị trấn A Lưới là trong những các thôn có xác suất hòa giải thành xác suất cao (số liệu năm 2021thể hiện tỷ lệ hòa giải thành...

Bạn đang xem: Trang thông tin về pháp luật


*

Ngày 07 tháng 3 năm 2022, tại văn phòng công sở điều phối nông thôn mới huyện nam giới Đông, văn phòng và công sở Điều phối công tác mục tiêu tổ quốc xây...

Với kim chỉ nam nhằm nâng cấp năng lực mang đến đội ngũ hòa giải viên ở đại lý nhằm giải quyết và xử lý kịp thời, kết quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc...
Thực hiện kế hoạch số 1512/KH-TTCP của Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 04 tháng 9 năm 2019 về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo pháp...

Xem thêm:


Thực hiện planer số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quá Thiên Huế tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật,...
Ngày 28 mon 01 năm 2022, Ban lãnh đạo Đề án 250 ban hành Kế hoạch số 08/KH-BCĐ về vấn đề triển khai tiến hành Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả chuyển động giám định tứ pháp trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế (gọi tắt...
Phê coi ngó quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ở trong phạm vi làm chủ Nhà nước của ngành bốn pháp mang đến năm 2025, định tìm hiểu năm 2030
Các các đại lý không bảo vệ yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được chính thức đi vào sử dụng trước ngày 04 tháng 10 năm 2001 phải tiến hành các giải pháp khắc phục...
Tỉnh vượt Thiên Huế ban hành Quy định đấu giá chỉ quyền áp dụng đất nhằm giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê mướn đất để thực hiện dự án đầu tư
Hành vi phạm luật quy định về cai quản lý, áp dụng Giấy ghi nhận đủ điều kiện sale đặt cược và vi phạm quy định về phạm vi được phép kinh doanh
Bồi chăm sóc nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác làm việc tín ngưỡng, tôn giáo trên địa phận tỉnh vượt Thiên Huế giai đọan 2022 - 2026
Ngày 04 tháng 3 năm 2022, Ủy ban dân chúng tỉnh ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về tu dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế giai...
Ủy ban quần chúng tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp doanh nghiệp khu vực tư nhân ghê doanh bền bỉ giai đoạn 2022-2025
Thừa Thiên Huế tăng cường sự lãnh đạo của đảng so với công tác xây dựng mái ấm gia đình trong tình hình mới